Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Перегляд проекту

Перепрофілювання групи комунального комбінованого дошкільного закладу №202 в санаторний, групу для дітей с вадами зору (ГО `Об’єднання свідомих активістів`)

Актуальність

На сучасному етапі в Україні відбуваються якісні зміни в системі спеціальної освіти дітей 3 особливими потребами. Свідченням цього є оновлення структури спеціальних навчальних закладів і змісту навчання в них відповідно до вимог Державного стандарту спеціальної дошкільної та початкової освіти, в якому зосереджується увага на особистісному і соціально-психологічному спрямуванні розвитку дітей з особливими потребами, здійсненні навчально-виховного процесу на засадах ранньої діагностики й корекції порушень. У зв'язку з цим особливого значення набувають корекційно - розвивальні заняття, які мають розпочинатися з дошкільного віку і спрямовуватися на формування компенсаторних способів діяльності, попередження і корекцію вторинних відхилень.


Перелік заходів

  • Створення спеціальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які передбачають якісну освіту та адаптацію в суспільному середовищі;

  • Надання дітям з психофізичними вадами необхідної медичної, психологічної та соціально-педагогічної підтримки з сучасним та іноваційним обладнанням;

  • Провести загальний аналіз та порівняння з вибору обладнання;

  • Розробити та роздрукувати нормативно - правову базу для підвищення професійної компетентності педагогів;

  • Придбати обладнання;

  • Доставити обладнання.


Короткотермінові результати

Створення спеціальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами; Розроблення нормативно - правової бази для підвищення професійної компетентності

педагогів.


Перспективні результати

Заняття будуть проводиться спеціалістами - дефектологами за індивідуальними програмами з допомогою сучасного обладнання для дітей з вадами зору , які пов’язані не тільки із зниженням та порушенням у структурі зорового аналізатора, а й з змінами у психофізичному розвитку.


Обсяг коштів 200 000,00 грн

Джерела фінансування міський бюджет 180000,00 грн.
© 2009—2017, Виконком Криворізької міської ради